Değerlerimiz
     *Çalışanlar insiyatif alır, çözüm üretir ve sonuç alır. Doğru çözüme herkes yetkilidir.
     *Şirketimizin uzmanlığı ve iş yapış tarzı sektördeki gururumuzdur.
     *Yapılan işler kaliteli ve sistemli şekillerde gerçekleştirilir. 
     * Paylaşım
     * Gelişim
     * Yaratıcılık ve Üretkenlik
     * Öncülük ve Liderlik
     * Sorumluluk ve Duyarlılık
     * Şeffaflık
     * Güven
     * Özgüven
     * Kendini Gerçekleştirme
     * İletişim - Paylaşım
      Kurum içindeki ve dışındaki tüm paydaşlarımız karşılıklı olarak tutarlı ve sürekli bir biçimde bilgi ve deneyimlerini paylaşırlar; öneri sistemlerine etkin olarak katılırlar.
Web Hizmetleri : Yeni Cozum
YeniCozum Web tasarım YeniCozum